สิ่งที่ควรคิดถึง

posted on 15 Oct 2009 22:56 by wcontrols in Event

 

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้

ต้องใช้ 2 สิ่งที่จำเป็น ถ้าขาดก็ตาย

นั่นคือ อากาศกับน้ำ

เป็นสิ่งที่ควรคิดถึงพอๆ กับคนที่เรารัก

ถ้า 2 สิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากที่มันควรจะเป็น

เรา และคนที่เรารักก็จะตาย

"มนุษย์" เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมันสมอง มีความคิด

ถ้ารักตัวเอง และคนรอบข้าง

ก็ช่วยกันทำให้ธรรมชาติ เป็นธรรมชาติเถอะครับ

 

คิด...ถึงชีวิตที่สุดท้ายไม่เหลืออะไร นอกจากธรรมชาติ

 

Comment

Comment:

Tweet